नंदादीप नेत्रालय, सांगली आणि लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी यांच्या सौजन्याने दि. ०६-१२-२०२१ आणि ०७-१२-२०२१ रोजी मोफत नेत्र तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले.

Admin | 10 Dec 2021Total Views : 572
नंदादीप नेत्रालय, सांगली आणि लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी यांच्या सौजन्याने दि. ०६-१२-२०२१ आणि ०७-१२-२०२१ रोजी मोफत नेत्र तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले.

दृष्टी म्हणजे नंदादीप...!
संपर्क :- ९२-२०००-१०००

नंदादीप नेत्रालय, सांगली आणि लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी यांच्या सौजन्याने दि. ०६-१२-२०२१ आणि ०७-१२-२०२१ रोजी मोफत नेत्र तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले.
शिबीर आयोजित करून देण्यात श्री. शुभम चव्हाण, मार्केटिंग मॅनेजर, नंदादीप नेत्रालय आणि श्री. प्रदीप पाटील, सहाय्यक क्षेत्रीय व्यवस्थापक, श्री. सुभाष मोरे, व्यवस्थापक लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी यांनी मोलाचा सहभाग घेतला.
शिबीरात दोन दिवसात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. १०० हून अधिक रूग्णांनी मोफत नेत्र तपासणी शिबीराचा लाभ घेतला.

गेली एक्केचाळीस वर्ष नंदादीप नेत्रालय रूग्णांची अविरत नेत्रसेवा करत आहे.
नंदादीप रूग्णांसाठी नेहमीच तत्पर आहेच आणि अत्याधुनिक अद्ययावत तंत्रज्ञान व उपचार देण्यास अग्रेसर आहे.

our services

Eye Care Services | Nandadeep Eye Hospital
We provide best eye care srvices, specialized in Lasik eye surgery, Cataract Surgery, Glaucoma, pediatric eye care etc. View More